Invent

Specialist inom fuktskador


HELHETSLÖSNINGAR INOM FUKTSKADOR OCH VATTENSKADOR (FUKTSKYDD)

Skönmarks bygg har helhetslösningar från sanering av skada, till att vi helt har återställt det skadade utrymmet.Vi utför samtliga förekommande typer av sanering och rengöringar, exempelvis fukt- ,mögel och rötskador, vattenskador m.m. Vi arbetar främst i Stockholm.

Vattenskador

Vatten har en sällsynt förmåga att tränga sig in. Genom kapillärkraft och vind kan det till och med rinna uppåt. När det inte tar sig in utifrån så läcker ledningar, avlopp För att vara en så neutral vätska så ställer den till med stora skador. Vi har kunskapen, utvecklade metoder och maskiner för att klara uppdragen så smidigt som möjligt.

Fuktskador och mögelskador

Fukt kan ge upphov till många typer av skador. Röta, mögel, hussvamp och mikrober kan följa i spåren av fuktproblem. Vi kan avgöra hur i princip alla dessa problem ska åtgärdas. Vi gör bland annat fungicidbehandlingar. Vi kan också med vår långa och djupa erfarenhet genom byggtekniska åtgärder se till att felet som orsakade problemet byggs bort.

Avfuktning

Behov av avfuktning kan uppstå av många anledningar. Läckande tak, grundmurar, ledningar etc. Allt från kapillär sugande fukt till läckage eller efter släckning av brand. Förutom avlägsnandet av vätska/fukt och nödvändiga saneringsåtgärder genomför vi fuktmätningar.

Byggservice

Vi utför också den byggtekniska återställningen efter det att saneringsåtgärderna eller avfuktningen har utförts. Samtliga i personalen är utbildade yrkesarbetare med yrkesbevis. De är specialutbildade på fukt-vatten och luktsäkra konstruktioner i form av t ex mekaniskt undertrycksventilerade golv- och väggkonstruktioner, krypgrunder, vindar, skadade våtutrymmen m.m.

Skönmarks Bygg

(Håkan Skönmark)
Julmyra 154
744 91 Heby

Tel: 0703-777661

Här finns vi !

  Scrolla till toppen